”BEVAR FRITIDS- OG KULTURUDVALGET”

Min artikel i Solstrejf, et husstandsomdelt blad.

I den kommende byrådsperiode skal den politiske organisation i Hjørring Kommune drøftes og muligvis ændres. Et af de fremsatte forslag er, at nedlægge det nuværende Fritids- og Kulturudvalg (FKU), som politisk udvalg. Denne artikel har til formål at argumentere imod dette.

Fritid, sport og kultur er det, som gør kommunen interessant for vores borgere, når de går hjem fra arbejde eller uddannelse. Området er en integreret del af organismen, som hedder Hjørring Kommune, og man kan ikke operere en legemsdel fra en organisme, uden at det får konsekvenser på sigt. Eller rettere sagt, berøve den ilt og livgivende blod.

Antallet af frivillige forøger værdien af området betragteligt, selv om dette ikke kan aflæses direkte i regnskaberne. En grundsten i det lokale demokrati er vores biblioteker, det frivillige foreningsliv og hallerne, som vores borgere færdes i. Disse ting fremmer fællesskab og identitet. De udvikler aktivt medborgerskab og fremelsker lysten til at tage ansvar. De er essentielle dele af et moderne velfærdsamfund. De små landsbysamfunds liv afhænger af skolerne, fritids-, sports- og kulturaktiviteterne. Jeg frygter, at vigtige opgaver drukner i mængden under et større udvalg, hvis FKU nedlægges og opgaverne fordeles mellem de resterende udvalg. Det kan vi ikke byde vores borgere, vores frivillige og de ansatte.

FKU skal ikke nedlægges. FKU skal have slebet kanter, have serviceeftersyn og polstres med nye opgaver og fokusområder. FKU skal overtage opgaver, som falder sammen med kerneopgaven. Indlemme turismefremmende aktiviteter, som får mennesker langsvejs fra til at holde ferie i kommunen og bruge vores nye teater og besøge vore museer. FKU skal fokusere på et bosætningsfremmende miljø, der tiltrækker borgere på samme måde, som vi prøver at udvikle erhverv og uddannelser. Lad FKU varetage byudvikling i de små samfund og samspillet mellem de frivillige og lokalområdet. Aktiviteterne (og lokalskolerne) er vigtige for at bevare vores landsbysamfund.

Vi har brug for politisk fokus. Lad os sende et stærkt signal om, at vi tager borgere, frivillige og ansatte seriøst. Jeg vil bruge Hjørring Kommunes fritids-, sports- og kulturliv som løftestang for vores uddannelser og et stærkt erhverv.

www.claushøjrup.dk
https://www.facebook.com/ClausHojrup


HVORFOR POLITIK

I starten af 2012 besluttede jeg mig for at stille op til kommunalvalget 2013.

Beslutningen blev truffet, da jeg mente, at noget kunne gøres anderledes … og det nyttede jo ikke at sidde hjemme og hænge med hovedet. Det betyder noget for mig at tage ansvar. Man må aldrig være ligeglad med sine omgivelser. Jeg ser, hvordan byrådets beslutninger påvirker mit liv, min virksomhed, min kones arbejde og mine børns hverdag. Hvis jeg er uenig i lokalpolitikken, kan jeg brokke mig i et læserbrev - eller jeg kan træde frem og gøre noget selv. Det valgte jeg at gøre.

Jeg meldte mig ind i Venstre, gik til generalforsamling og stillede mig op foran en stor forsamling hvor jeg fortalte, at jeg ville vælges ind i bestyrelsen for vores lokale vælgerforening. Jeg blev valgt med stemmer fra omtrent 75% af de fremmødte.

Derefter gik tiden med organisationsarbejde i Venstre, bl.a. et arrangement, hvor jeg pressede på for at få rektoren for Aalborg universitet, Finn Kjærsdam, i tale for at skaffe flere videregående uddannelser til Hjørring Kommune. Jeg blev fast tilhører i byrådssalen, hvor jeg fulgte med i politikken, læst dagsordener, gav mig selv indsigt og debatteret emnerne i pressen og på de sociale medier.

Jeg kæmpede for, at Venstre skulle vinde borgmesterposten, deltog i kampagnearbejdet, var medvirkende til at formulere vores politik og brugte oceaner af min fritid på at sætte mig ind i kommunens forhold. Jeg besøgte foreninger, virksomheder, plejehjem og skoler. Alt sammen for at forstå, hvad der rører sig i kommunen.

Undervejs har jeg haft dialog med politikerne på Christiansborg, fået formidlet synspunkter til dem omkring kommunens forhold og er blevet HØRT. Man får den indflydelse og indsigt, som man selv arbejder for.

Valget kom. Meget var sket. Meget var lært. Jeg VAR forberedt. Jeg havde IKKE blot ført valgkamp i tre uger. Jeg havde FORBEREDT mig på byrådsarbejdet i 2 år. Mine holdninger var ikke dannet op til valget baseret på de seneste meningsmålinger. De var skabt på baggrund af den viden, som jeg havde opsøgt gennem de seneste 2 år - og de holder endnu. Dem som kender mig personligt, ved, at jeg får ting gjort. Er det aftalt, bliver det udført. Jeg har svaret på samtlige spørgsmål, som borgerne i Hjørring har stillet mig - ofte inden for 24 timer - og jeg har imødekommet ethvert ønske om et personligt møde.

Til kommunalvalget 2013 blev jeg valgt ind i byrådet med 400 personlige stemmer. Tak til hver af jer, som viste mig den tillid.

Mine poster i byrådet samt min baggrund kan læses her: Claus Mørkbak Højrup Profil

Følg mig på Facebook => https://www.facebook.com/ClausHojrup
 


Lokalpolitisk tænketank.

Afstanden mellem borgere og lokalpolitikere bliver til stedse større. Især efter kommunesammenlægningerne, hvor opgavemængden for lokalpolitikerne voksede betydeligt.

Jeg er blevet udvalgt, som én ud af 16 lokalpolitikere blandt landets 2520 byrådsmedlemmer til at deltage en ny lokalpolitisk tænketank.

Der er en skæv balance i den politiske debat, hvor det i høj grad er organisationer, kommentatorer og folketingspolitikere, der sætter dagsordenen. Men langt størstedelen af velfærdsproduktionen, aktiviteterne i den frivillige sektor og grundlaget for væksten sker lokalt og regionalt. Derfor er der behov for, at lokalpolitik får en klarere stemme i den nationale debat. Med Den Lokalpolitiske Tænketank kan vi bidrage konstruktivt til den udvikling.

Link til artiklen om tænketanken.

I den kommende tid vil de enkelte medlemmer blive præsenteret på diverse nationale medier.


 

VIL DU VIDE MERE? SE HERUNDER

 

FACEBOOK

Du kan blive ven med mig på Facebook, og samtidig deltage i - og få indflydelse på - diskussionerne, som jeg deltager i.


 

Kontaktinformation | Mobiltelefon: +45 3054 7643 | E-mail: claus.moerkbak.hoejrup@hjoerring.dk

 

CMS-hjemmside fra Net For Dig, Hjørring