"Det betyder noget for mig at tage ansvar. Man må aldrig være ligeglad med sine omgivelser. Jeg ser, hvordan byrådets beslutninger påvirker mit liv, min virksomhed, min kones arbejde og mine børns hverdag. Hvis jeg er uenig i lokalpolitikken, kan jeg brokke mig i et læserbrev - eller jeg kan træde frem og gøre noget selv."

 

Claus Mørkbak Højrup (V)
Byrådsmedlem, Hjørring Kommune.

 

 

 





BØRN OG UNGE
HVAD BØR VI TILBYDE DEM OG DERES FORÆLDRE?

 


Der skal være færre børn i klasserne og frit skolevalg.
Når klasserne er for store, bliver undervisningen ringere og børnene bliver stressede.



Der skal være flere pædagoger i vuggestuerne og i børnehaverne i Hjørring Kommune.
Børnene må ikke glemmes ude på WCét, fordi pædagogerne er for pressede i hverdagen.



Der skal der være frit valg mellem vuggestue og dagpleje.
Forældre ved selv, hvad der er bedst for deres barn.





ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
HVORDAN SKAL DERES HVERDAG VÆRE?

 


Vi skal bevare plejehjem i landsbyerne og uden for Hjørring By.
Ingen skal flyttes mod deres vilje.



Vi skal have duften af mad ud på plejehjemmene i Hjørring Kommune.
Maden skal ikke leveres langsvejs fra.



Ældre, der på grund af sygdom eller handicap, har brug for støtte, skal have den hjælp, de har brug for.
Tryghed i hverdagen er vigtig.





VEJE, VINDMØLLER OG TING, SOM VI BYGGER
HVORDAN SKAL VI INDRETTE OS?

 


Vi skal have bedre offentlige toiletter ved vores strande og vores turistattraktioner i Hjørring Kommune.
Man skal kunne nyde vores strande og attraktioner uden at skulle besøge klitterne for at komme af med l*rten.



Vindmøller hører til langs motorveje eller ved større industrianlæg.
Møllerne må ikke genere menneskers livskvalitet.



Vi skal satse på grøn energi i fremtiden. I den forbindelse skal vi lægge mere vægt på solenergi, end vi allerede gør.
Vindmøller hører til ude ved motorvejen, men solceller kan placeres mange steder uden at genere menneskers livskvalitet. Mere Sol - Mindre Vind





ARBEJDSLØSHED, FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB
HVORDAN FÅR VI SUND FORNUFT IND I SYSTEMET?

 


Jobcenterets opgave er at hjælpe de syge, gøre de arbejdsløse dygtigere og sparke de dovne i røven.
Det er sund fornuft, men vi skal være bedre til at skelne mellem de arbejdsdygtige og de syge.



Arbejdsledige skal ikke sendes på meningsløse kuk-kuk-kurser.
Dit møde med jobcenteret skal give mening for både dig og kommunen. Ellers er det spild af tid og penge.



Når en arbejdsløs stifter bekendtskab med jobcenteret, skal vi kigge på DIG, som individ, og ikke VORES planer.
Det lønner sig for både dig og os. Du får det bedre og vores kommunale midler spares på meningsløs aktivering.





FRITID, SPORT OG KULTUR
TING, SOM VI BRUGER HVERDAGEN PÅ

 


Vi skal have en skøjtebane i Hjørring Kommune.
Den skal ligge ved siden af svømmehallen i Park Vendia. Om sommeren skal vi fjerne isen og bruge belægningen til at spille udendørs basket.



Vi skal også holde fast i decentrale kulturinstitutioner, altså dem uden for Hjørring by.
Der sker også ting og sager uden for hovedbyen.



Vi skal understøtte det frivillige foreningsliv.
Det er rygraden i idrætten, kulturen og den demokratiske forståelse.



 

 

 
HVEM ER CLAUS?
 
 
Privat: 
Født 1972, gift med Helle, som er leder af en integreret daginstitution. Sammen har vi 3 børn, hvoraf de 2 yngste går i vores folkeskoler og den ældste på AAU. Tidligere beskæftiget som projektleder for kompetenceudvikling og desuden har jeg været selvstændig i 16 år og har tillige 6 års arbejdserfaring i det offentlige. Jeg har siddet i bestyrelsen i alle foreninger, hvor jeg har været medlem og er pt. kasserer i Hjørring Styrkesport. Min sparsomme fritid bruges også til romanskrivning.
 
 
 
Politik: 
Medlem af Hjørring Kommunes byråd siden 2013. Genvalgt i 2017.
 
For tiden medlem af Sundhed, - Ældre- og Handciapudvalget, Arbejds- og Uddannelsesudvalget, bestyrelsesmedlem i Hirtshals Havn og bestyrelsesmedlem i FGU-Vendsyssel.
 
Tidligere har jeg besat poster i Fritids- Kultur- og Bosætningsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Børn- og Ungeudvalget samt været bestyrelsesmedlem i Vendsyssel Historiske Museum & Historisk Arkiv, Danmarks Biblioteksforening, Modtagestation Vendsyssel, Grundlisteudvalg, Beredskabskommissionen og  LAG. Formand for bygherreudvalget for Hjørring Atletikstadion, formand for bygherreudvalget for sammenlægningen af Løkken folkebibliotek og Løkken skolebibliotek, medlem af bydelsstrategistyregruppen for Hjørring midtby samt medlem af følgegruppen for anlæggelse af Vrå Skole.
  
Uddannelser:
  • Cand. Merc. i Økonomistyring
  • HD i organisation og ledelse
  • HD i regnskab og økonomistyring
  • Merkonom
  • Officer(R) i hæren
  • Professionel bestyrelsesuddannelse
 

 

 

DYBDEBORENDE POLITIK.

Har du lyst til at komme lidt ned under overskrifterne og fordybe dig i mine politiske holdninger?
Så er disse links aktuelle og relevante:

Hvor skal pengene komme fra?
I dette indlæg går jeg i dybden med ekspempler på, hvordan man kan finansiere politiske tiltag uden at forringe service på andre områder.

 

Elsk hverdagen.
Hvad drejer bosætning sig om? Vil vi bo i Hjørring Kommune, fordi der er store projekter sat i gang, eller er det den simple hverdag, som tæller mest? Det har jeg et bud på.
 

Kedeligt realpolitisk indlæg.
Arbejdspladser og erhverv. Hvordan understøtter kommunen erhvervet?
 

Børn og unges lystlæsning skal stimuleres.
Bibliotekerne giver næring til mønsterbryderne. 

 

Sund fornuft i hverdagen.
Hvordan får vi sund fornuft ind i beskæftigelsesområdet, så vores arbejdsløse borgere ikke sendes på meningsløse kurser.

 

Hvad bør der ske ved Jobcenteret?
Det har Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring et bud på. 

 

Kultur og sport fremmer bosætningen.
Finkulturen giver gode overskrifter. Hverdagskulturen giver gode borgere. 
 

 

 

 

"En politiker i Hjørring Kommune skal tænke ud over økonomi, tal og regnskaber. Budgetter er væsentlige, men vi har embedsmænd til at kværne tal. Politikere skal kæmpe for værdier, træffe de rigtige beslutninger og se det store billede. Hvis man gør det - og skaber resultaterne - så følger økonomien med."
 

Claus Mørkbak Højrup (V)
Byrådsmedlem, Hjørring Kommune.

 

 

 

KONTAKT


Claus Mørkbak Højrup

Kærnebidervej 3

9800 Hjørring

Tlf: 3054 7643

Email: claus@netfordig.dk

Facebook (privat)

Facebook (politikerside)

Instagram

 

side fra net for dig