"Det betyder noget for mig at tage ansvar. Man må aldrig være ligeglad med sine omgivelser. Jeg ser, hvordan byrådets beslutninger påvirker os alle. Hvis jeg er uenig i lokalpolitikken, kan jeg brokke mig i et læserbrev - eller jeg kan træde frem og gøre noget selv."

 

Claus Mørkbak Højrup (V)
Byrådsmedlem, Hjørring Kommune.

 

 

 

 

 BØRN OG UNGE
HVAD BØR VI TILBYDE DEM OG DERES FORÆLDRE?

 


Der skal være plads til de private pasningstilbud og friskoler i vores kommune.
Et barn spørger ikke de voksne om, hvem som betaler deres løn.En skole i Hjørring Kommune skal have sin egen ledelse og bestyrelse, som kan sikre de lokale behov.
En skole bliver bedre og mere nærværende, når bestyrelsen udelukkende skal fokusere på sin egen skole og ikke en lang række undervisningssteder.Vi skal have flere moderne ungdomsboliger midt i byerne.
De unge vil være der, hvor der sker noget. Det skal vi huske.Vi skal bevare de uddannelser, som vi har i Hjørring Kommune.
... og vi skal kæmpe for at skaffe flere uddannelser hertil.Vi har brug for både pædagoger og lærere i vores folkeskoler.
Begge løser vigtige opgaver på hver deres måde.Lærerne ved mere om skolegang og undervisning end politikerne gør.
Beslutninger omkring undervisning træffes bedst ude i skolerne.Ingen børn skal mobbes i deres skolegang.
Det er vigtigt, at vi sikrer trivsel for vores elever. Man kan ikke tage imod undervisning, hvis man er udsat for psykisk pres.


ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
HVORDAN SKAL DERES HVERDAG VÆRE?

 


Der skal være mulighed for friplejehjem i Tornby.
Der er borgere i Tornby, som vil lave et friplejehjem. Det skal vi hjælpe dem med. Jeg bakker op om ildsjæle.De aktive ældre har brug for gode og frie rammer i deres hverdag, hvor de kan udfolde sig alene eller sammen med andre.
Livet går ikke i stå, bare fordi man er blevet ældre.Vi skal have bynære ældreboliger i hele kommunen, også uden for Hjørring By, hvor ældre borgere kan føre et aktivt liv sammen med ligesindede.
Vi skal sørge for, at man kan blive boende på sin hjemegn, også selv om man er blevet ældre.Den ældre skal have frit valg mellem offentlig eller kommunal hjemmehjælp.
Kommunen og den ældre aftaler den service, der er brug for, men ikke hvem, som skal udføre opgaven.Vi skal have fokus på det, som en handicappet kan og ønsker, og ikke det, som man ikke kan.
Handicappede borgere i Hjørring Kommune skal, i den udstrækning, det er muligt, kunne føre et aktivt liv, som alle andre borgere.Det offentlige rum skal så vidt muligt være tilgængeligt for alle, også handicappede.
De handicappede bør inddrages ved nybyggeri og større ombygninger, så vi undgår utilsigtede forhindringer for den handicappede.Der skal være tidssvarende boliger til handicappede.
Handicappede skal også have et godt og aktivt liv. Handicappede skal have mulighed for brug af moderne teknologi og hjælpemidler.


VEJE, VINDMØLLER OG TING, SOM VI BYGGER
HVORDAN SKAL VI INDRETTE OS?

 


Vi skal have en cykelbro over jernbanen på Halvorsmindevej i Hjørring.
Det er meget usikkert for både børn og voksne at krydse broen. Jeg vil presse på for, at der bliver bygget en cykelbro. Og vi skal have cykelstier i samme område.Skolevangen skal trafiksikres yderligere.
Det er sat gode tiltag i gang, men vi skal være helt færdige.Vindmøller hører til langs motorveje eller ved større industrianlæg.
Møllerne må ikke genere menneskers livskvalitet.Vi skal have bedre offentlige toiletter ved vores strande og vores turistattraktioner i Hjørring Kommune.
Man skal kunne nyde vores strande og attraktioner uden at skulle besøge klitterne for at komme af med l*rten.Vi skal satse på grøn energi i fremtiden. I den forbindelse skal vi lægge mere vægt på solenergi, end vi allerede gør.
Vindmøller hører til ude ved motorvejen, men solceller kan placeres mange steder uden at genere menneskers livskvalitet. Mere Sol - Mindre VindAsfalt og gode veje skal prioriteres højt.
Byrådet har de seneste år sat mange penge af til asfalt. Det skal vi fortsætte med, så vi over en årrække kan få vores veje op på et acceptabelt niveau.


ARBEJDSLØSHED, FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB
HVORDAN FÅR VI SUND FORNUFT IND I SYSTEMET?

 


Jobcenterets opgave er at hjælpe de syge, gøre de arbejdsløse dygtigere og sparke de dovne i røven.
Det er sund fornuft, men vi skal være bedre til at skelne mellem de arbejdsdygtige og de syge.Arbejdsledige skal ikke sendes på meningsløse kuk-kuk-kurser.
Dit møde med jobcenteret skal give mening for både dig og kommunen. Ellers er det spild af tid og penge.Når en arbejdsløs stifter bekendtskab med jobcenteret, skal vi kigge på DIG, som individ, og ikke VORES planer.
Det lønner sig for både dig og os. Du får det bedre og vores kommunale midler spares på meningsløs aktivering.


FRITID, SPORT OG KULTUR
TING, SOM VI BRUGER HVERDAGEN PÅ

 


Vi skal have en skøjtebane i Hjørring Kommune.
Den skal ligge ved siden af svømmehallen i Park Vendia. Om sommeren skal vi fjerne isen og bruge belægningen til at spille udendørs basket.Vi skal også holde fast i decentrale kulturinstitutioner, altså dem uden for Hjørring by.
Der sker også ting og sager uden for hovedbyen.Vi skal understøtte det frivillige foreningsliv.
Det er rygraden i idrætten, kulturen og den demokratiske forståelse.Det er vigtigt at opretholde statsanerkendelse af både Vendsyssel Kunstmuseum og Vendsyssels Historiske Museum.
Uden statsanerkendelse forringes mulighederne for sponsor- og fondsstøtte.Kommunens skoler, såvel kommunale som private, bør inddrages som nærkulturhuse og anvendes i fritidslivet i nærområdet.
På den vis kan vi få dobbelt glæde af vores bygninger.
 

 


 
HVEM ER CLAUS?
 
 
Privat: 
 • Født 1972, gift med Helle, som er leder af en børnehave.
 • Sammen har vi 3 børn, hvoraf de 2 yngste går i vores folkeskoler og den ældste på Aalborg Universitet.
 • Civilt arbejder jeg som underviser og forsker på Aalborg Universitet.
 • Jeg har tidligere været beskæftiget som projektleder for kompetenceudvikling
 • Jeg har desuden været selvstændig i 16 år og har tillige 10 års arbejdserfaring i det offentlige.
 • Jeg har siddet i bestyrelsen i alle foreninger, hvor jeg har været medlem og er pt. kasserer i Hjørring Styrkesport.
 • Min sparsomme fritid bruges også til romanskrivning. Se mere om dette her.
 
 

 
Politik: 
Medlem af Hjørring Kommunes byråd siden 2013. Genvalgt i 2017 og 2021.
 
For tiden medlem af:
 • Formand, Sundhed, - Ældre- og Handciapudvalget.
 • Formand, Bygherreudvalget, Plejecenter Vendelbocenter i Sindal.
 • Formand, Politisk Koordinationsudvalg for Sundhed.
 • Formand, Handicaprådet.
 • Næstformand, Danmarks Biblioteksforening. 
 
Tidligere har jeg besat poster i:
 • Fritids- Kultur- og Bosætningsudvalget.
 • Arbejdsmarkedsudvalget.
 • Sundhed,- Ældre- og Handicapudvalget.
 • Arbejds- og Uddannelsesudvalget.
 • Bestyrelsesmedlem i Hirtshals Havn.
 • Hirtshals Havn Drift og Ejendomme A/S.
 • Bestyrelsesmedlem i FGU-Vendsyssel.
 • Folkeoplysningsudvalget.
 • Børn- og Ungeudvalget.
 • Bestyrelsesmedlem i Vendsyssel Historiske Museum & Historisk Arkiv.
 • Danmarks Biblioteksforening.
 • Modtagestation Vendsyssel.
 • Grundlisteudvalg, Beredskabskommissionen og  LAG. 
 • Formand for bygherreudvalget for Hjørring Atletikstadion.
 • Formand for bygherreudvalget for sammenlægningen af Løkken folkebibliotek og Løkken skolebibliotek.
 • Medlem af bydelsstrategistyregruppen for Hjørring midtby.
 • Medlem af følgegruppen for anlæggelse af Vrå Skole.

 


 
Fritid & foreningsliv: 
 
Jeg startede i Hjørring Styrkesport i 1988, og har siden haft en konstant tilknytning til foreningen, enten som instruktør, formand eller kasserer. Jeg har været kasserer i foreningen siden 2009. Jeg har været eliteløfter i Styrkeløft, men for tiden bevæger mig mere i bredden og træner i gennemsnit 3 gange om ugen. 

Hjørring Styrkesport er en klub, som lægger stor vægt på, at der skal være plads til alle - fra eliteløfterne med store ambitioner, til motionisten, som blot ønsker at smide et par kilo. Klubben har et godt socialt liv, hvor folk deltager i de forskellige arrangementer, som klubben laver, på tværs af køn og alder. 

Når jeg bliver 80, 90 eller 100 år, vil jeg stadig være at finde i Hjørring Styrkesports lokaler.
 
 
 

 
Uddannelser:
 • Ph.D.-studerende (under uddannelse).
 • Cand. Merc. i Økonomistyring.
 • HD i organisation og ledelse.
 • HD i regnskab og økonomistyring.
 • Merkonom.
 • Officer(R) i hæren.
 • Professionel bestyrelsesuddannelse.

 

 

 

LIDT DYBERE.

Har du lyst til at komme lidt ned under overskrifterne og fordybe dig i mine politiske holdninger?
Så er disse links aktuelle og relevante:

 

Den politiske debat.
Politik bør være at diskutere to modsatrettede politiske holdninger. Politik skal ikke være et realityshow.

Hvor skal pengene komme fra?
I dette indlæg går jeg i dybden med ekspempler på, hvordan man kan finansiere politiske tiltag uden at forringe service på andre områder.

 

Elsk hverdagen.
Hvad drejer bosætning sig om? Vil vi bo i Hjørring Kommune, fordi der er store projekter sat i gang, eller er det den simple hverdag, som tæller mest? Det har jeg et bud på.
 

Kommuner drives bedst, når staten blander sig mindst.
Arbejdspladser og erhverv. Hvordan understøtter kommunen erhvervet og borgerne?
 

Børn og unges lystlæsning skal stimuleres.
Bibliotekerne giver næring til mønsterbryderne. 

 

Hvad bør der ske ved Jobcenteret?
Det har Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring et bud på. 

 

 

 

 

"En politiker i Hjørring Kommune skal tænke ud over økonomi, tal og regnskaber. Budgetter er væsentlige, men vi har embedsmænd til at kværne tal. Politikere skal kæmpe for værdier, træffe de rigtige beslutninger og se det store billede. Hvis man gør det - og skaber resultaterne - så følger økonomien med."
 

Claus Mørkbak Højrup (V)
Byrådsmedlem, Hjørring Kommune.

 

 

 

KONTAKT


Claus Mørkbak Højrup

Kærnebidervej 3

9800 Hjørring

Tlf: 3054 7643

Email: claus@netfordig.dk

Facebook (privat)

Facebook (politikerside)

Instagram

 

side fra net for dig